Portrett av Marie Sæbø

Arbeidserfaring

2021 – d.d.:  Onsagers  (Norway) – Advokat

2018 – 2021 : Oslo politidistrikt, enhet sentrum – Politiadvokat

2018 – 2018 : Patentstyret – jurist

2013 – 2016 : Politiets utlendingsenhet – tilkallingsvakt ved juridisk avdeling

Utdannelse

2012 – 2017 Universitetet i Oslo
Oppnådd fagprofil med valgfagene patent- og varemerkerett, opphavsrett, rettsøkonomi og EU Competition Law.
Masteroppgaven om nyhetsskadelige utprøvinger innenfor patentrett. Implisitte konfidensialitetsavtaler knyttet til legemiddelindustrien.
Vinner av prosedyrekonkurransen Nordic Intellectual Property Moot Court, Stockholm 2016.

2002 – 2005 Offjazz – Nice
Centre de formation professionnelle et d’études supérieures en danse (Balletthøgskole). Utøvende danser i klassisk ballett, jazz og moderne.

Språk

Norsk, engelsk, fransk.

Oppsummering

Marie er advokat og IP-rådgiver, og har bred kompetanse innenfor immaterialrett. Hun ble ferdig utdannet jurist ved Universitetet i Oslo høsten 2017, der hun oppnådde en fagprofil med valgfagene patent- og varemerkerett, opphavsrett, rettsøkonomi og EU Competition Law.

Høsten 2016 vant hun, sammen med en medstudent, den nasjonale og senere den nordiske prosedyrekonkurransen innen IP, Nordic Intellectual Property Moot Court, som fant sted i Stockholms tingsrätt. Masteroppgaven omhandlet nyhetsskadelige utprøvinger innenfor patentrett, der implisitte konfidensialitetsavtaler ble drøftet i stor grad.

Marie har arbeidserfaring fra Patentstyret hvor hun behandlet nasjonale varemerkesøknader. Videre har hun arbeidet som politiadvokat med utvidet påtalekompetanse ved Oslo politidistrikt. Som aktor har hun omfattende prosedyreerfaring fra Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, og har vært påtalefaglig etterforskningsleder med egen portefølje. Marie er vant til å jobbe tverrfaglig og å lede team, og hun trives svært godt med å være tett på oppdragene.

Marie har jobbet i Onsagers siden august 2021.