Portrett av Carl Petter Nielsen

Arbeidserfaring

2021 – d.d. : Patentrådgiver, Onsagers  AS, Oslo

2013 – 2020: Patentrådgiver, Tandbergs Patentkontor AS, Oslo

2008 – 2012: Operatør og stasjonssjef, Statens Kartverk, Svalbard

2004 – 2008: Optisk ingeniør og feltguide, Norsk Polarinstitutt, Svalbard

2002 – 2004: Lærer, Forsøksgymnaset/Sinsen Videregående skole, Oslo

1993  – 1996:  Sosiallærer, The Small School at Winestead, England

1986  – 1993: Etablerte og driftet Humana, tøyinnsamling og utskipning til 3. verden, London

1979 – 1986: U-landshjelp fra Folk til Folk(UFF). Var med på å starte opp foreningen i Norge og Danmark.

Utdannelse

1997 – 2002: Hovedfag i romfysikk, Universitetet i Oslo og Svalbard.

Publikasjoner

Moen, J., H. C. Carlson, K. Oksavik, C. P. Nielsen, S. E. Pryse, H. R. Middleton, I. W. McCrea, and P. Gallop, EISCAT observations of plasma patches at sub-auroral cusp latitudes, Annal. Geophys, 24, 2363-2374, 2006.

Carlson, H. C., J. Moen, K. Oksavik, C. P. Nielsen, I. W. McCrea, and T. Pedersen, Direct observations of injection-events of subauroral-plasma into the polar cap, Geophys. Res. Lett., 2006.

[27][C][D]Zhang, Q. H., M. W. Dunlop, R. Y. Liu, H. G. Yang, H. Q. Hu, B. C. Zhang, M. Lester, Y. V. Bogdanova, I. W. McCrea, Z. J. Hu, S. R. Crothers, C. La Hoz, and C. P. Nielsen (2011), Coordinated Cluster/Double Star and ground-based observations of dayside reconnection signatures on 11 February 2004, ANNALES GEOPHYSICAE, 29 (10), 1827–1847, doi:10.5194/angeo-29-1827-2011.

Gerland S, Gascard J-C, Ivanov B, Nielsen C-P, Nilsen F, Pavlova O, Leu E, Tverberg V, Barrault S (2008) Fast ice evolution in Kongsfjorden compared with other Svalbard fjords. Polarnet Technical Report June 2008 (Azzolini R, ed.), CNR, Rome, Italy. pp. 44-46

Effekter av predatorkontroll og klima på bestandsforhold hos ærfugl på Svalbard Sluttrapport for Svalbards Miljøvernfond 2012 Børge Moe, Sveinn Are Hanssen, Bård-Jørgen Bårdsen, Frank Hanssen, Sophie Bourgeon, Olga Pavlova, Carl Petter Nielsen, Sebastian Gerland, Geir W. Gabrielsen

Språk

Norsk, engelsk.

Oppsummering

Carl Petter har hovedfag i romfysikk fra universitetet på Svalbard (UNIS) og Universitetet i Oslo (UiO) fra 2002, og har jobbet med interaksjonen mellom solvinden og jordens magnetfelt. Han har en bred faglig bakgrunn i matematikk, fysikk og filosofi.

Carl Petter har jobbet med u-landshjelp med fokus på logistikk og drift av rullende materiell på 80- og 90-tallet. Han har bred erfaring fra arktisk logistikk og forskning på 2000-tallet. Han har jobbet for Norsk polarinstitutt og Kartverket sine avdelinger på Svalbard, og har blant annet ledet Kartverkets geodetiske observatorium i Ny-Ålesund.

Fra 2013 til 2021 har han jobbet med patenter. Det faglige nedslagsfeltet er svært bredt: Telekommunikasjon, optikk, fysiske prosesser, havbruk, kirurgisk/medisinsk utstyr, off-shore, pumper, sykloner, mekanikk, sportsutstyr og verktøy.

Carl Petter har jobbet for Onsagers siden februar 2021.